Monthly Archives

August 2020

Delimo znanje,

Kako je na poslu?

Kada ste zaposleni, neretko se u svakodnevnoj komunikaciji sa ljudima susrećete sa pitanjem „Kako je na poslu?“. Odgovori variraju od – nije loše, ide, ok, može bolje, ma ne pitaj, fino…

Delimo znanje,

Zašto biramo da ne recikliramo? 

U jednom beogradskom naselju, na pragu treće decenije trećeg milenijuma, konačno su osvanuli reciklažni kontejneri. 
Istorijski momenat se dogodio pre nekoliko meseci, na radost lokalnih pobornika reciklaže, koji su prethodno bili prinuđeni da sa razvrstanim otpadom pešače po nekoliko kilometara ukoliko žele da isti ubace u odgovarajuće kontejnere.

No, entuzijazam nije bio dugog veka.