Browsing Category

Delimo znanje

Delimo znanje,

Paradoks izbora – kada je manje zapravo više?

Eksplozija mogućnosti izbora jedna je od odlika naše svakodnevice. Logika koja se krije iza sve većeg obima mogućnosti u svim sferama života je prosta: da bi se maksimizirala dobrobit jednog društva, potrebno je omogućiti maksimalnu individualnu slobodu. Ima smisla, ali moramo se zapitati da li ovaj mehanizam stvarno besprekorno radi.

Delimo znanje,

Kako je na poslu?

Kada ste zaposleni, neretko se u svakodnevnoj komunikaciji sa ljudima susrećete sa pitanjem „Kako je na poslu?“. Odgovori variraju od – nije loše, ide, ok, može bolje, ma ne pitaj, fino…

Delimo znanje,

Zašto biramo da ne recikliramo? 

U jednom beogradskom naselju, na pragu treće decenije trećeg milenijuma, konačno su osvanuli reciklažni kontejneri. 
Istorijski momenat se dogodio pre nekoliko meseci, na radost lokalnih pobornika reciklaže, koji su prethodno bili prinuđeni da sa razvrstanim otpadom pešače po nekoliko kilometara ukoliko žele da isti ubace u odgovarajuće kontejnere.

No, entuzijazam nije bio dugog veka.

Delimo znanje,

Mentorstvo je vrsta umetnosti

Završetak fakulteta i ulazak u svet biznisa za mnoge mlade ljude može predstavljati šok. Znanje koje se najmanje šesnaest godina prikupljalo i skladištilo, sada ponovo treba da se pokaže, ali ovog puta ne kroz izbor između odgovora a, b ili c na testu, odgovore na tri pitanja na nasumično izvučenom ispitnom papiriću ili neku brojku u sekciji zaključna ocena u indeksu.
U svetu odraslih očekuje se da se to znanje upotrebi za rešavanje problema, inoviranje, unapređenje poslovnih procesa i razvoj kompanije koja vam je dala svoje poverenje.
Sve ono što su nekada bila samo slova u knjigama sa trocifrenim brojem strana, sada treba primeniti na realne situacije i to zaista nije lako.

Osim ako uz sebe nemate nekoga ko je kroz sve to već prošao i voljan je da vam u tome pomogne.